Wydarzenia

 MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

ZAPRASZA DO POSZUKIWAŃ ODPOWIEDZI NA PYTANIE:

"KTO PIERWSZY PUBLICZNIE OGŁOSIŁ NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI?"

 KTO PIERWSZY SPEŁNIŁ WOŁANIE WIESZCZA WYRAŻONE W "MODLITWIE PIELGRZYMSKIEJ"

WIEŃCZĄCEJ "KSIĘGI NARODU I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO" WYDANE W PARYŻU W ROKU 1832 I OGŁOSIŁ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ?

PRZYPOMNIJMY TU TĘ MODLITWĘ W CAŁOŚCI:

  

ADAM MICKIEWICZ, KSIĘGI NARODU I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, PARYŻ 1832.

LITANIA PIELGRZYMSKA

Kyrie eleyson. Chryste eleyson.
Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej i wrócił do Ziemi Świętej,
Wróć nas do Ojczyzny naszej.

Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany zmartwychwstał i królujesz w chwale,
Zbudź z martwych Ojczyznę naszą.

Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali królową Polski i Litwy,
Zbaw Polskę i Litwę.

Święty Stanisławie, opiekunie Polski,
Módl się za nami.

Święty Kazimierzu, opiekunie Litwy,
Módl się za nami.

Święty Józafacie, opiekunie Rusi,
Módl się za nami.

Wszyscy święci opiekunowie Rzeczypospolitej naszej,
Módlcie się za nami.

Od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy barskich poległych za Wiarę i Wolność,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo dwudziestu tysięcy obywateli Pragi wyrzniętych za Wiarę i Wolność,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo młodzieńców Litwy zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo obywateli Oszmiany wyrzniętych w kościołach Pańskich i w domach,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fischau przez Prusaków,
Wybaw nas, Panie.

Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w Kronstadzie przez Moskali,
Wybaw nas, Panie.

Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za Wiarę i Wolność,
Wybaw nas, Panie.

Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich,
Wybaw nas, Panie.

O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie.

O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie.

O śmierć szczęśliwą na polu bitwy,
Prosimy Cię, Panie.

O grób dla kości naszych w ziemi naszej,
Prosimy Cię, Panie.

O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię. Panie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. - Amen.

 

A TERAZ NASZA PROPOZYCJA ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE NA WSTĘPIE PYTANIE:

BARDZO WCZEŚNIE, MOŻE NAJWCZEŚNIEJ PUBLICZNIE OGŁOSIŁ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ BISKUP WŁADYSŁAW BANDURSKI,

HONOROWY KAPELAN LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,

A UCZYNIŁ TO JUŻ W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ W KWIETNIU 1917 ROKU, W DWA MIESIĄCE PO OBALENIU CARATU W ROSJI,  SŁOWAMI: 

„Chrystus Zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest”. (Z pieśni kościelnej)

Czyjeż serce nie uderzy żywo na to wołanie?

Czyjeż oko nie zamgli się rosą łez?

Czyjeż czoło nie pochyli się w kornem uwielbieniu?

Czyje usta nieszepną z radością:

„ALLELUJA!   ALLELUJA!

Zmartwychwstał Jezus!... On, który wypił gorycz wszystkich piołunów, On, który dźwigał ciężary wszystkich grzechów, On, który zniósł upokorzenie obelgi, On, który był biczowany i umęczony aż do skonania!

Czy słyszycie, jak od sklepień Świątyń Pańskich bije echa dźwięk po dźwięku i powtarza:

ZMARTWYCHWSTAŁ!

Czy słyszycie, jak w tych dzwonach graniu brzmi ciągle jedno i to samo wołanie:

ZMARTWYCHWSTAŁ!

[...]

„Gdzie jest zwycięstwo twe śmierci?”

„Gdzież jest śmierci oścień twój?” (z listu I. do Koryntjan r. 15).

Zmartwychwstaniem skruszył go Chrystus!

W świetle Zmartwychwstania życie krótką jedynie pielgrzymką, przejściem do lepszego życia.

W świetle Zmartwychwstania szczęście złudą, szałem, nigdy nienasyconem pragnieniem!...

W świetle Zmartwychwstania przechodnie chwilowi, bez jutra ziemskiego, mężnie znoszą brzemię, które udziałem jest ziemi... i nie chwytają mary zwodniczej, obłędnej, szczęściem zwanej — wszakżeż to życie mgnienie jest tylko!...

[...]

W świetle Zmartwychwstania mogła Polska przebyć i przetrwać wiek przeszło cały katuszy,
męki i niewoli, bo obchodząc coroczną Rezurekcję wierzyła w Swoje odrodzenie i Zmartwychwstanie
i powtarzała za poetą [Zygmuntem Krasińskim w "Przedświcie"]:

— Módl się ze mną, módl się śmiało

— I spokojnie i bezpiecznie!

— Jak Bóg w niebie — tak koniecznie

— Bóg nas wcieli w drugie ciało!

— Bośmy w żadnej zgonu chwili

— Ducha nigdy nie stracili

— Próbę grobu my odbyli —

— Prawem naszem:

ZMARTWYCHWSTANIE!

I dziś, gdy w wolnej Warszawie po raz pierwszy pochód tryumfalny rezurekcyjny wyruszy na ulice miasta, gdy Polska wydarta z rąk upokorzonego caratu, strąconego z wysokości tronu, obchodzi pierwszą taką Wielkanoc, płynie z piersi wiernych synów wielkiej naszej Ojczyzny przepotężny hymn, pełen rzewnej wdzięczności i radosnego upojenia:

— Alleluja!

— Chrystus Zmartwychwstan jest,

— Nam na przykład dan jest.

— Alleluja!

POLSKA ŻYJE!

— Już jej grobu noc nie kryje!

 

Na Wielkanoc r. 1917. 

[Tekst z wydania: Biskup doktor Władysław Bandurski, Krwi ofiarnej cześć, Warszawa 1928; ze zbiorów Pana Tomasza Zbrzeznego]

 

JEŻELI KTOKOLWIEK ZNA INNĄ, WCZEŚNIEJSZĄ, PUBLICZNĄ DEKLARACJĘ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI,

PROSIMY O PRZEKAZANIE TAKIEJ INFORMACJI PRZEZ ADRES ELEKTRONICZNY SZKOŁY

Z PODANIEM TEKSTU I ŹRÓDŁA DO TEKSTU!