Wydarzenia

 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ

 Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI WŁĄCZYŁ SIĘ W ORGANIZACJĘ CYKLU SPOTKAŃ POD NAZWĄ

"Z CZYM DO NIEPODLEGŁOŚCI"

 

(KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH "GŁOŚNEGO CZYTANIA NOCĄ" W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA BR.)

 

ODBYŁY SIĘ CZTERY SPOTKANIA.

ICH WSPÓLNYM CELEM, WEDŁUG ZAMIERZEŃ GŁÓWNEGO ORGANIZATORA PROJEKTU - PANA TOMASZA ZBRZEZNEGO -
BYŁO USTALENIE, Z JAKĄ ŚWIADOMOŚCIĄ UMYSŁOWĄ - W SFERZE KULTURY, ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ, STRATEGII WYCHOWAWCZEJ, WIEDZY O LITERATURZE NARODU - WCHODZILI W NIEPODLEGŁOŚĆ POLACY POCZĄTKU XX WIEKU, JAK BYLI DO NIEPODLEGŁOŚCI PRZYGOTOWANI.
 

 

I. Spotkanie pierwsze w styczniu 2018 roku poświęcone było jednej książce - znakomitej antologii "Dni chwały, dni klęski" Heleny Witkowskiej z roku 1913,

stanowiącej bardzo przemyślany wybór tekstów z dzieł polskich historyków XIX i początków XX wieku na temat tysiącletnich dziejów narodu i państwa.

 

 

 

II. Spotkanie drugie w kwietniu 2018 roku zatytułowane "Rok czytania" poświęcone było czytankom z podręczników szkolnych czasów zaborów,

które po wyzwoleniu znalazły się w "Spisie tymczasowym książek i pomocy szkolnych dla państwowego gimnazjum niższego",

wydanym przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego w 1919 roku.

 

 

 

III. Spotkanie trzecie w czerwcu 2018 roku poświęcone zostało popularnym, jednotomowym syntezom dziejów Polski z przełomu XIX i XX wieku

(wśród autorów: Emilia Cyfrowiczówna pisząca pod pseudonimem "Maryan z nad Dniepru", Cecylia Niewiadomska, Józef Bałaban,

J. Grabiec - czyli Józef Dąbrowski, Władysław Smoleński).

 

 

IV. Spotkanie czwarte w październiku 2018 roku było poświęcone trzem wielkim syntezom historii literatury polskiej

z przełomu XIX i XX wieku, dziełom Piotra Chmielowskiego, Stanisława Tarnowskiego i Aleksandra Brucknera.