Wydarzenia

2 kwietnia minęła piąta rocznica od momentu, kiedy nasza szkoła otrzymała akredytację do prowadzenia Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej. Otrzymanie autoryzacji poprzedził trzyletni okres przygotowań, zainicjowanych przez ówczesnego Dyrektora Szkoły, Pana Mirosława Piątka, oraz Urząd Miasta Płocka – wyposażenia laboratoriów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupu anglojęzycznych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej, przygotowania merytorycznego i językowego naszych nauczycieli oraz opracowania i przetłumaczenia dziesiątek dokumentów wymaganych przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization). Udało się! Po wizycie akredytacyjnej otrzymaliśmy zgodę na realizację programu International Baccalaureate Diploma Programme.

Dotychczas Dyplom Międzynarodowej Matury otrzymało 39 absolwentów naszej szkoły. Możemy pochwalić się 100% zdawalnością, bo jeszcze nigdy nie doszło do sytuacji, by nasz uczeń nie uzyskał wymaganych 24 spośród 45 możliwych punktów, które można zdobyć na egzaminie. Zaczynaliśmy bardzo skromnie – z trzema uczennicami – Aleksandrą, Anną i Mają, ale zainteresowanie programem cały czas rośnie. W tym roku kolejnych 19 uczniów otrzyma certyfikat maturalny, zaś w klasie 2H IB DP jest 25 uczniów.

Absolwenci klasy z programem Matury Międzynarodowej każdego roku otrzymują coraz lepsze wyniki. W ubiegłym roku trojgu uczniom udało się uzyskać wymarzoną czterdziestkę – uzyskali co najmniej 40/45 punktów, co zdarza się niezmiernie rzadko. Byli to Filip, Wiktor i Zuzanna.  Absolwenci studiują na najlepszych uniwersytetach i uczelniach wyższych w Polsce (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii i Holandii). W ubiegłym roku nasz uczeń – Filip Kulas – po długim i skomplikowanym procesie rekrutacyjnym – został przyjęty na jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie – Oxford University. Jest to ogromny sukces absolwenta Jagiellonki.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym i byłym nauczycielom w programie IB DP za wkład w rozwijanie projektu i duże zaangażowanie. Praca z uczniem w języku obcym w programie całkowicie odmiennym od naszego, polskiego programu nauczania jest dla wszystkich pedagogów znaczącym wyzwaniem. Dziękuję Dyrekcji Szkoły za wspieranie tej inicjatywy i jak najlepszą organizację procesu nauczania w IB DP. Dziękuję inicjatorom wprowadzenia Matury Międzynarodowej  za pomysł, który pozwolił naszej szkole rozwinąć skrzydła i zwiększyć poziom atrakcyjności. Przede wszystkim chciałbym jednak pogratulować naszym uczniom – byłym, obecnym oraz tym przygotowującym się na przygodę z Maturą Międzynarodową. To dzięki Wam praca w programie jest tak interesująca i absorbująca i to Wy kształtujecie wizerunek IB DP w naszej szkole.

A teraz kilka słów do tegorocznych ósmoklasistów. Jeśli lubicie język angielski i chcecie uczyć się w niestereotypowy, nieco akademicki sposób, zapraszamy do klasy pre-IB do Jagiellonki. W zakładce Matura Międzynarodowa na stronie internetowej Szkoły można dowiedzieć się wielu interesujących kwestii dotyczących IB DP. Zajrzyjcie tam, nie będziecie żałować. Bardzo gorąco zachęcamy Was do podjęcia nauki w Jagiellonce, nie tylko z powodu Matury Międzynarodowej.

 Marcin Jaroszewski – koordynator IB DP