Wydarzenia

Z radością i dumą informujemy, że nasza Szkoła bierze aktywny udział w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ eTwinning.

Grupy uczące się języka włoskiego, pod opieką p. Agnieszki Kasprzyckiej rozpoczęły współpracę z młodzieżą z Włoch.

Klasa I GG zaangażowała się w projekt „La nostra piccola patria”, który jest prowadzony w języku włoskim. Będziemy opowiadać o miejscach dla nas ważnych, naszym mieście, szkole oraz poznamy okolice, skąd pochodzą nasi partnerzy projektu. Wymienimy się ciekawymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu zarówno w Polsce, jak i we Włoszech.

Celem udziału w projekcie jest przede wszystkim poznawanie kultury innego kraju, kształtowanie postawy otwartości na nią, rozwijanie umiejętności językowych, a także zawieranie nowych przyjaźni.

Uczniowie z klasy 2H uczący się języka włoskiego rozpoczynają też współpracę na platformie w ramach projektu eTwinning: „Il nostro paese... e le problematiche ambientali”.

W tym projekcie skupimy się na geografii krajów, regionów i miast, gdzie mieszkamy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiska i jego ochrony. Naszym celem jest skupienie uwagi na problemach środowiskowych, które tak bardzo nas dotyczą. 

Kolejna grupa, tym razem  z klasy I GE pod opieką p. Martyny Florkowskiej – Kardasz, weźmie udział w projekcie w języku angielskim „Meet me in my place”. Będą współpracować z młodzieżą z Turcji i Słowacji.

Celem projektu jest  kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec przedstawicieli innych kultur i narodowości, doskonalenie kompetencji społecznych i języka angielskiego poprzez zapoznanie z  historią, geografią, tradycjami miejsc, w których mieszkamy. 

Wszystkim grupom uczestniczącym w projektach życzymy efektywnej współpracy i ciekawych doświadczeń!