Wydarzenia

 WE CZWARTEK 31 PAŹDZIERNIKA UCZNIOWIE KLASY IGA Z PROFESOREM PAWŁEM FELCZAKIEM

POSPRZĄTALI GROBY DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I ABSOLWENTÓW JAGIELLONKI NA CMENTARZU PRZY ALEJACH KOBYLIŃSKIEGO,

TAKŻE TE SPRZED II WOJNY ŚWIATOWEJ.

WŚRÓD NICH GROBY DWÓCH PRZEDWOJENNYCH DYREKTORÓW  NASZEJ SZKOŁY:

ADAMA GRABOWSKIEGO, DYREKTORA W LATACH 1909-1916; W BR. PRZYPADA 100. ROCZNICA JEGO ŚMIERCI)

BOLESŁAWA SROKOWSKIEGO (DYREKTORA W LATACH 1931-1933).