Wydarzenia
Dnia 19 stycznia 2019 roku odbyły się warsztaty geograficzne dla szkół podstawowych i gimnazjów na temat zróżnicowania rasowego ludności oraz gęstości zaludnienia na Ziemi.
Podczas zajęć wykorzystano prezentacje multimedialną, mapy konturowe kontynentów i mapy mentalne dotyczące czynników sprzyjających rozmieszczeniu ludności oraz barier osadniczych.
W warsztatach wzięło udział ponad 30 uczniów.