Osiągnięcia

Z dumą przyjęliśmy na początku roku szkolnego wiadomość, że Jagiellończyk  – Michał Wyrębkowski –  otrzymał wsparcie w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Prezentacja do odczytu Michała Wyrębkowskiego

Uczeń klasy 1H przez cały rok prowadził badania i zgłębiał wybrany przez siebie temat.  W ramach podsumowania 12 czerwca 2019 r. Michał wygłosił odczyt pt. „Wielka Dywergencja. Perspektywa polska.”  Z niekrytym podziwem słuchaliśmy o wpływie historycznych decyzji na kształtowanie się gospodarki światowej. Stypendysta w niezwykle przystępny sposób zaprezentował wyniki analizy wpływu handlu gdańskiego na rozwój gospodarki rynkowej w Anglii i Niderlandach.

Gratulujemy wysokiego poziomu pracy i życzymy kolejnych sukcesów.

Rada Pedagogiczna