Ogłoszenia i komunikaty

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 31. OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ!  

Nauczyciele języka polskiego zapraszają młodzież naszego liceum do udziału w kolejnej Olimpiadzie Filozoficznej.

W etapie szkolnym Olimpiady należy napisać pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pracę w formacie A4

liczącą kilkanaście stron z przypisami i bibliografią na jeden z podanych niżej tematów. 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 49. OLIMPIADZIE LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO!  

Nauczyciele języka polskiego zapraszają młodzież naszego liceum do udziału w kolejnej OLiJP.

W etapie szkolnym Olimpiady należy napisać pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pracę w formacie A4

liczącą do 15 stron z przypisami i bibliografią na jeden z podanych niżej tematów. 

JAK CO ROKU ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA CIEKAWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE POD NAZWĄ

"KLUB MYŚLI POLSKIEJ",

KTÓRE PROWADZI FILOZOF, WYKŁADOWCA AKADEMICKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - TOMASZ ZBRZEZNY.  

Ogłoszenie 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 
3 września o godzinie 9.00.

Klasy I LWJ – aula szkolna

Klasy III GWJ, II i III LWJ – spotkania w klasach z wychowawcami.