Ogłoszenia i komunikaty

Grupa Italian ab initio z klasy IIH pod opieką p. A. Kasprzyckiej w ramach projektu eTwinning nawiązała współpracę z włoską szkołą. Projekt dotyczy Mistrzostw Europy UEFA U-21 UEFA, które odbędą się we Włoszech od 16 do 30 czerwca 2019 roku.

W DNIU 24 STYCZNIA 2019 O GODZINIE 17.00 ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

Z radością informujemy, że nasza Szkołą znalazła się w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 magazynu Perspektywy.

Jest to publikowane już od 21 lat zestawienie najlepszych szkół w Polsce, ocenianych za pomocą trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych. Szkoła zdobyła Srebrny Znak Jakości, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

 ZAPRASZA 17 STYCZNIA NA SPOTKANIE Z CYKLU

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ" (PO RAZ 109)

Z WIELKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE 4 STYCZNIA 2019 ROKU

PO CIĘŻKIEJ CHOROBIE ZMARŁ DŁUGOLETNI PROFESOR I DYREKTOR NASZEJ SZKOŁY 

- PAN TOMASZ KLICKI.

 

 MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

 ZAPRASZA 13 GRUDNIA NA SPOTKANIE Z CYKLU

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ" (PO RAZ 108)

6 GRUDNIA BR. ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE KOLEJNY  MARATON PISANIA LISTÓW W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

POD PATRONATEM "AMNESTY INTERNATIONAL"

 NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO NASZEGO LICEUM

ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM ORAZ KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA WARSZTATY POLONISTYCZNE W DNIU 8 GRUDNIA (SOBOTA) O GODZ. 10.00