Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 17 września 2019 (wtorek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami.

O godzinie 17.45 w sali 15 odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców.

 

KONKURS CZYTELNICZY NA RECENZJĘ KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Z LISTY

„1050 dzieł piśmiennictwa polskiego na 1050-lecie Chrztu Polski”

 

Jagiellonka zaprasza w roku szkolnym 2019-2020 swoich uczniów, a także uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Delegatury Płockiego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty do udziału w V edycji Konkursu czytelniczego na recenzję książki historycznej.

Temat V edycji konkursu: „Polska i Polacy pod okupacją 1939-1945”

 (z okazji 80-lecia wybuchu II wojny światowej)

 

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski nauczyciele historii i języka polskiego Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku zorganizowali w roku 2016 akcję ułożenia „Listy 1050 dzieł piśmiennictwa polskiego na 1050-lecie Chrztu Polski”.

Lista została ułożona chronologicznie. Składa się z dzieł literatury pięknej i prac historiograficznych, którymi można opowiedzieć historię naszego narodu i państwa. Staraliśmy się wydobyć z niepamięci książki, które w naszych dziejach odgrywały kluczową rolę w formowaniu tożsamości narodowej i poczucia wspólnotowości. Lista znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.lwj.edu.pl/stara_www/pdf/inne/1050lat.pdf oraz w „Zeszytach Jagiellońskich” na stronie szkoły (nr 115 z grudnia 2017 r.).

Następstwem tej akcji jest „Konkurs czytelniczy na recenzję książki z Listy 1050 dzieł”, którego V edycja odbędzie w roku szk. 2019-2020. Pragniemy w ten sposób rozbudzać zainteresowanie książką historyczną i historią naszej Ojczyzny.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Mile będą widziane w Konkursie osoby spoza wyznaczonego kryterium terytorialnego.

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie uczniowie czytają książkę z „Listy 1050 dzieł” (w tym roku proponujemy literaturę dotyczącą historii Polski w latach 1939-1945, a więc pozycje z listy o numerach 885-987 lub inne cenne publikacje na ten temat) oraz piszą na jej temat recenzję. Pracę składają w sekretariacie szkoły do 20 listopada 2019 roku. W II etapie, który odbędzie się w auli Jagiellonki 13 grudnia 2019 r. – osoby zakwalifikowane wygłaszają 10-minutową orację na temat wybranej książki, zachęcającą do jej przeczytania.

 

W osobnym pliku znajduje się szczegółowy regulamin konkursu

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy wielu niezwykłych wrażeń czytelniczych, płynących z poznawania historii Polski.

 

Organizatorzy: nauczyciele historii i języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

JAK CO ROKU ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE POD NAZWĄ

"KLUB MYŚLI POLSKIEJ",

KTÓRE PROWADZI FILOZOF, WYKŁADOWCA AKADEMICKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - TOMASZ ZBRZEZNY.

 

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH

 

 Nauczyciele języka polskiego zapraszają w nowym roku szkolnym uczniów liceum do udziału w dwu olimpiadach przedmiotowych:

 

 1. W 50. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

50. OLiJP (2019/2020) - tematy etapu szkolnego!

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

  1. Poeta jako „homo imaginativus”. Kategoria wyobraźni w poezji polskiej epoki renesansu i baroku.
  2. Od Homera do Tolkiena… i dalej. Fantasy i gatunkowe tradycje eposu.
  3. W świecie romantycznego salonu (Mickiewicz – Norwid).
  4. Polska powieść historyczna między XIX a XXI wiekiem – jej formy, przemiany i znaczenia.
  5. Gwara w powieści dawnej i współczesnej.
  6. Pisarze paryskiej „Kultury”.

 Język

  1. Im dalej w las, tym więcej drzew. Obraz lasu i środowiska leśnego w polszczyźnie.

 Teatr

  1. Obecność tematu Holocaustu w teatrze polskim. 
  2. Odwilż w teatrze polskim II połowy lat 50. XX w.

 Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zdygitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej z komputera bibliotecznego każdej biblioteki naukowej (akademickiej), publicznej i szkolnej w całej Polsce, która zarejestruje się w portalu academica.edu.pl.

W praktyce oznacza to możliwość korzystania z cyfrowych zasobów BN w Warszawie (utworów literackich - także w wydaniach najnowszych - opracowań naukowych, podręczników itp.). Publikacje te dostępne są nieodpłatnie w każdej zarejestrowanej w systemie szkolnej bibliotece w całym kraju. Pozycje nieobjęte prawami autorskimi dostępne są także z komputerów domowych bez konieczności rejestracji.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica: academica.edu.pl

 

2. W 32. Olimpiadzie Filozoficznej.

Tematy etapu szkolnego:

 

Więcej informacji na temat obydwu Olimpiad u nauczycieli języka polskiego.

ZAPRASZAMY!

 

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zmieniła termin wydawania zaświadczeń
o egzaminie maturalnym. W związku ze zmianami zaświadczenia będą wydawane w czwartek – 4 lipca 2019 roku – według nowego harmonogramu:

 KLUB MYŚLI POLSKIEJ W WAKACJE 

JUŻ KOLEJNY ROK Z RZĘDU KLUB MYŚLI POLSKIEJ DZIAŁA TAKŻE W WAKACJE

W TYM SAMYM TERMINIE, CO W ROKU SZKOLNYM - CZYLI W ŚRODY O GODZ. 16.00 W SALI NR 17 NA PARTERZE SZKOŁY.

 Zespół Szkół nr 6 (Jagiellonka)

„1050 dzieł piśmiennictwa polskiego na 1050-lecie Chrztu Polski” 

 

W roku szkolnym 2019-2020 zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

z terenu Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

do udziału w V edycji Konkursu czytelniczego

MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

 ZAPRASZA 13 CZERWCA BR. (CZWARTEK) DO MDK-u (ul. Tumska 9) NA GODZ. 19.00 NA SPOTKANIE Z CYKLU

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ" (PO RAZ 114)

DRUGIE SPOTKANIE Z NOWEGO CYKLU "WIELCY NIEOBECNI LEKTUR SZKOLNYCH"