Ogłoszenia i komunikaty

 NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO NASZEGO LICEUM

ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM ORAZ KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA WARSZTATY POLONISTYCZNE W DNIU 8 GRUDNIA (SOBOTA) O GODZ. 10.00