Ogłoszenia i komunikaty

 

NA PARTERZE W ZABYTKOWYM GMACHU SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ WYSTAWA

POŚWIĘCONA UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY, KTÓRZY W LATACH WIELKIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

WALCZYLI O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W LEGIONACH PIŁSUDSKIEGO

W POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, W HARCERSTWIE, A PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI STANĘLI DO WALKI W OBRONIE JEJ GRANIC,

M.IN. W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ, CZY WCZEŚNIEJ W OBRONIE LWOWA.

 

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA WYSTAWY.