Ogłoszenia i komunikaty

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych na Warsztaty w Jagiellonce, które będą się odbywały w naszej szkole według załączonego harmonogramu.

Warsztaty są niepowtarzalną okazją, aby w przyjaznej i twórczej atmosferze zdobyć nowe wiadomości, usystematyzować pozyskaną wcześniej wiedzę i poznać kulisy naszej szkoły.

ZAPRASZAMY DO JAGIELLONKI!