Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Rodzice i Kochani Uczniowie,
Apeluję, aby pamiętać,że najbliższe dwa tygodnie to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność. Bardzo proszę również, aby uczniowie codziennie odbierali informacje Librusem, gdyż nauczyciele będą im wysyłać zadania do realizacji, aby nie był to czas stracony.

Dbajmy o siebie i osoby w naszym otoczeniu!
Proszę o stosowanie się do zaleceń unikania zgromadzeń i spotkań.