Ogłoszenia i komunikaty

 

Warsztaty z matematyki dla ósmoklasistów w dniu 14 marca 2020 nie odbędą się.