Ogłoszenia i komunikaty

Szkolny Konkurs Multimedialno-Historyczny

Wybitni Jagiellończycy - ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego

Regulamin konkursu

1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Jagiellończyków na temat słynnych Absolwentów Szkoły, jej założycieli, dyrektorów i nauczycieli, mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny w XIX i XX wieku oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

2. Organizator:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku.

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów zainteresowanych historią Płocka i Polski w XX wieku oraz rozwijaniem zdolności informatycznych i multimedialnych.

4. Forma udziału uczniów w konkursie

Uczniowie wykonują film (do 5 min.) w dowolnym programie pozwalającym tworzyć filmy. Film powinien dotyczyć konkretnego tematu, który stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu np.: wydarzenia związane z walką Jagiellończyków o niepodległość, udziałem w I i II wojnie światowej; może to być także biogram wybranego Jagiellończyka i jego zasług dla historii Szkoły. Praca powinna zawierać zwartą informację merytoryczną (nie powinna to być praca nieprzedstawiająca ciągu przyczynowo – skutkowego). W filmie mogą znaleźć się obrazy, zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; krótkie informacje tekstowe, dźwięk, muzyka, piosenki. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość o przestrzeganie praw autorskich do wykorzystanych w filmie materiałów. Dlatego też na końcu filmu powinna być zamieszczona pełna notka bibliograficzna dotycząca prezentowanych treści wg przyjętego powszechnie schematu bibliografii (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok wydania, strona/y; jeżeli jest to strona WWW, należy podać adres tej strony; jeżeli są to materiały rodzinne to także powinno to zostać zaznaczone w bibliografii).

5. Miejsce i czas:

Do konkursie mogą zgłaszać się uczniowie indywidualnie, jak i współpracując w grupach maksymalnie 4 osobowych.

Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika/uczestników należy składać u nauczycieli historii  i języka polskiego do dnia 6 kwietnia 2020 roku / poniedziałek/. Wyniki konkursu wraz z prezentacją 3 najlepszych prac konkursowych zostaną ogłoszone dnia 1 czerwca 2020 roku w Dniu Patrona Szkoły w auli szkolnej.

6. Nagrody:

Trzy najlepsze prace uzyskają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę, a najlepsze filmy zostaną umieszczone w Muzeum Pamięci Jagiellończyków oraz stronie internetowej Szkoły.