Ogłoszenia i komunikaty

 

KONKURS CZYTELNICZY NA RECENZJĘ KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Z LISTY

„1050 dzieł piśmiennictwa polskiego na 1050-lecie Chrztu Polski”

 

Jagiellonka zaprasza w roku szkolnym 2019-2020 swoich uczniów, a także uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Delegatury Płockiego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty do udziału w V edycji Konkursu czytelniczego na recenzję książki historycznej.

Temat V edycji konkursu: „Polska i Polacy pod okupacją 1939-1945”

 (z okazji 80-lecia wybuchu II wojny światowej)

 

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski nauczyciele historii i języka polskiego Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku zorganizowali w roku 2016 akcję ułożenia „Listy 1050 dzieł piśmiennictwa polskiego na 1050-lecie Chrztu Polski”.

Lista została ułożona chronologicznie. Składa się z dzieł literatury pięknej i prac historiograficznych, którymi można opowiedzieć historię naszego narodu i państwa. Staraliśmy się wydobyć z niepamięci książki, które w naszych dziejach odgrywały kluczową rolę w formowaniu tożsamości narodowej i poczucia wspólnotowości. Lista znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.lwj.edu.pl/stara_www/pdf/inne/1050lat.pdf oraz w „Zeszytach Jagiellońskich” na stronie szkoły (nr 115 z grudnia 2017 r.).

Następstwem tej akcji jest „Konkurs czytelniczy na recenzję książki z Listy 1050 dzieł”, którego V edycja odbędzie w roku szk. 2019-2020. Pragniemy w ten sposób rozbudzać zainteresowanie książką historyczną i historią naszej Ojczyzny.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Mile będą widziane w Konkursie osoby spoza wyznaczonego kryterium terytorialnego.

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie uczniowie czytają książkę z „Listy 1050 dzieł” (w tym roku proponujemy literaturę dotyczącą historii Polski w latach 1939-1945, a więc pozycje z listy o numerach 885-987 lub inne cenne publikacje na ten temat) oraz piszą na jej temat recenzję. Pracę składają w sekretariacie szkoły do 20 listopada 2019 roku. W II etapie, który odbędzie się w auli Jagiellonki 13 grudnia 2019 r. – osoby zakwalifikowane wygłaszają 10-minutową orację na temat wybranej książki, zachęcającą do jej przeczytania.

 

W osobnym pliku znajduje się szczegółowy regulamin konkursu

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy wielu niezwykłych wrażeń czytelniczych, płynących z poznawania historii Polski.

 

Organizatorzy: nauczyciele historii i języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.