Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zmieniła termin wydawania zaświadczeń
o egzaminie maturalnym. W związku ze zmianami zaświadczenia będą wydawane w czwartek – 4 lipca 2019 roku – według nowego harmonogramu:

15.00 – 15.20

3A

15.20 – 15.40

3B

15.40 – 16.00

3D

16.00 – 16.20

3E

16.20 – 16.40

3F

16.40 – 17.00

3G

17.00 – 17.30

absolwenci z ubiegłych lat