Ogłoszenia i komunikaty

 PROJEKT HISTORYCZNY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

"PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO"

Uczennice naszej szkoły - Maria Grzesik, Anna Kamola, Patrycja Kłys, Julia Oliszewska -

opracowały projekt historyczny, który weźmie udział w ogólnopolskim konkursie na pracę o udziale lokalnej społeczności

w walkach o odzyskanie niepodległości oraz jej obronę w roku 1920.

 

Organizator konkursu: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zapraszamy do zapoznania się z projektem: