Ogłoszenia i komunikaty

 SZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU 

Termin: 27 marca 2019 r. godz. 9.30-10.30.

Miejsce: Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.

REGULAMIN:

  1. Celem konkursu jest propagowanie języka i kultury niemieckiego obszaru językowego.
  2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III liceum.
  3. Konkurs składa się z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
  4. Zadania obejmują zagadnienia leksykalne, gramatyczne oraz krajoznawcze.
  5. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenia u nauczyciela prowadzącego i dostarczenie zgody na udział (Załącznik nr 1) do piątku 22 marca 2019 r.
  6. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe.

ZAŁĄCZNIK nr 1 (ZGODA RODZICÓW):

Informację przekazała pani Karolina Marszałek.