Ogłoszenia i komunikaty

Z radością informujemy, że nasza Szkołą znalazła się w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 magazynu Perspektywy.

Jest to publikowane już od 21 lat zestawienie najlepszych szkół w Polsce, ocenianych za pomocą trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych. Szkoła zdobyła Srebrny Znak Jakości, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.