Ogłoszenia i komunikaty

6 GRUDNIA BR. ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE KOLEJNY  MARATON PISANIA LISTÓW W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

POD PATRONATEM "AMNESTY INTERNATIONAL"

Amnesty International już po raz osiemnasty organizuje Maraton Pisania Listów w obronie osób, których prawa są łamane.

W akcję po raz kolejny zaangażowała się Jagiellonka, która w tym roku występuje w obronie

GERALDINE CHACÓN z WENEZUELI 

GERALDINE CHACÓN: charakterystyka problemu"

GERALDINE CHACÓN: karta bohaterki

GERALDINE CHACÓN: wzór listu w języku polskim

 

UWAGA:

LISTY W JĘZYKU POLSKIM LUB PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK ANGIELSKI ALBO HISZPAŃSKI

UMIESZCZONE W ZAADRESOWANEJ KOPERCIE (ADRES PODANY WE WZORZE LISTU) PROSIMY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY

I ODDAĆ NAUCZYCIELOM HISTORII W DNIU 6 GRUDNIA.

Do udziału w akcji można zaangażować rodziców, rodzeństwo lub znajomych.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele historii.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI. W UBIEGŁYM ROKU WYSŁALIŚMY PONAD 400 LISTÓW.