Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie na międzynarodową symulację obrad ONZ

Konferencję PlocMUN 2020 

Konferencja PlocMUN od pierwszej edycji jest wyjątkowym elementem w wachlarzu wydarzeń organizowanych przez Jagiellonkę. Od kilku lat cieszy się liczną grupą uczestników oraz niezmiennie wysokim miejscem w międzynarodowych rankingach. 

MUN to symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, w trakcie której delegaci, reprezentujący poszczególne państwa, debatują nad najważniejszymi globalnymi problemami wyłącznie w języku angielskim.  W tegorocznej edycji, delegaci debatować będą w ramach Rady Praw Człowieka, WHO czy też imitować obrady brytyjskiej Izby Gmin, a wachlarz tematyczny będzie bardzo różnorodny począwszy od pandemii COVID-19, przez prawa społeczności LGBT aż po wojnę domową w Jemenie.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 G PRE-IB DP, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu 30 czerwca, odbędzie się we wtorek – 14 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w sali 37. 

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz długopisu i maseczki. 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 G PRE-IB DP odbędzie się

30 czerwca 2020 o godzinie 10.00, zgodnie z następującym porządkiem: 

Zasady organizacji testu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy I G PRE-IB DP

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wł. Jagiełły w Płocku

30 czerwca 2020r.

zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z przyjemnością informujemy, że na konto Rady Rodziców została przekazana kwota 7.514,80 zł otrzymana w ramach konkursu grantowego pn ,,Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego"
Środki z grantu pozwolą na przystąpienie przez szkołę do programu iSpot - lekcje według metodologii STEAM, co z kolei umożliwi prowadzenie nowoczesnych, interdyscyplinarnych zajęć, podnoszących jakość pracy szkoły i uatrakcyjniających proces dydaktyczny.
Zajęcia będą realizowane na początku w wybranych klasach, by po zakupie większej ilości sprzętu odbywać się dla wszystkich uczniów szkoły.
Będzie to innowacyjny projekt w naszej szkole, zaczerpnięty z fińskiej tradycji edukacyjnej.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, Drodzy Absolwenci! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami. 

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Szkolenie dla Maturzystów LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Władysława Jagiełły w Płocku 

„Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w 2020 roku” 

Drodzy Absolwenci! Szanowni Maturzyści! 

Zapraszam Was serdecznie na spotkanie (platforma TEAMS) dotyczące procedur organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniach 8-29 czerwca 2020 roku.